Payment System

Payment System တ ြင္ Down Payment ၊ Credit Payment, Advance Payment ဟူ၍ ( ၃ ) မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္အတြက္ မိမိတို႔သိရွိလိုသည္ Payment မ်ားကိုႏွိပ္၍ေလ့လာႏိုင္ပါ      တယ္💰

 

( Down Payment )

က် ြႏ္ုပ္တို႔ဆီမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူသည့္အခါ KBZ Bank ၊ CB Bank ၊ AYA Bank ၊ YOMA Bank ၊ UAB Bank ၊ MAB Bank ၊ AGD Bank ၊ Wave Money ၊ True Money စသည့္ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ တျခားေငြေပးေခ်မႈမ်ားျဖင့္လြယ္ကူစြာျဖင့္ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္ ။

 

( Advance Payment )

Customize ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Pre – Order ပစၥည္းမ်ားကို မွာယူသည့္အခါ မိမိမွာယူသည့္ပစၥည္း၏ အေရအတြက္ကာလတန္ဖိုး၏ ( ၅၀% ) ရာခိုင္နႈန္းကိုႀကိဳတင္ေငြ( စရန္ ) အျဖစ္ေပးေဆာင္ရပါမည္ ။

 

( Credit Payment )

အေႂကြးစနစ္မ်ားျဖင့္ဝယ္ယူလိုပါက ( ၇ ) ရက္အတြင္းထိေနာက္ဆုံးထား၍ေပးေဆာင္ပါက interest ( အတိုးနႈန္း ) ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိပါသည္ ( ၇ ) ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ( ၇ )ရက္တစ္ပတ္လွ်င္ သတ္မွတ္ကာလတန္ဖိုးအလိုက္ ( credit interest percent% ) မ်ားကိုေအာက္ပါတန္ဖိုးမ်ားအလိုက္ေကာက္ခံသြားပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါတယ္ ။🙏

 

1,000,000 Ks အထက္ Credit interest 1%

1,000,000 Ks ေအာက္ Credit interest 2%

500,000 Ks ေအာက္ Credit interest 3%

300,000 Ks ေအာက္ Credit interest 4%

100,000 Ks ေအာက္ Credit interest 5%

 

 

[ KBZ – Bank ]

[ YA TU LIN HTUT PAING ]

0043 – 0100 – 4038 – 94301

 

 

[ KBZ Pay ]

Account No:= 09959524009

Name: YA TU LIN HTUT PAING

NRC No: 1/ MAKATA ( N ) 155577

 

 

[ CB – Bank ]

[ YA TU LIN HTUT PAING ]

0044 – 6001 – 0006 – 3061

 

 

[ CB – Pay ]

Account No:= 09959524009

Name: YA TU LIN HTUT PAING

NRC No: 1/ MAKATA ( N ) 155577

 

 

 

[ AYA – Bank ]

[ YA TU LIN HTUT PAING ]

0171 – 2010 – 1002 – 1597

 

 

[ AGD – Bank ]

Account No: 3040101000714018

Name: YA TU LIN HTUT PAING

NRC No: 1/MAKATA ( N ) 155577

 

 

 

[ MAB – Bank ]

[ YA TU LIN HTUT PAING ]

0590 – 1310 – 5900 – 0843 – 018

 

True Money

True Money Account – 09959 524009

 

(Agent ကိုအထက္ပါဖုန္းနံပါတ္ကိုလႊဲမည္လို႔ေျပာပါ ၊ ၿပီးရင္ မိမိႏွစ္သက္ရာစကားဝွက္မ်ားေပးၿပီးလႊဲလိုက္ပါ မိမိေပးထားေသာစကားဝွက္ကိုကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံျပန္လည္ေျပာၾကားေပးပါ ။

 

 

[ UAB – Bank ]

[ YA TU LIN HTUT PAING ]

0671 – 30100 – 011820

 

 

[ YOMA – Bank ]

[ YA TU LIN HTUT PAING ]

0021 – 1017 – 5001 – 734

 

 

Wave Money

Wave Account – 09 959 – 524 – 009

 

(Agent ကို အထက္က Wave အေကာင့္နံပါတ္ကို တုိက္ရုိက္လႊဲခုိင္းပါ။ မွတ္ပံုတင္မလုိပါ။ password ေပးဖုိ႔ မလုိပါ ။